2015                                     Türkiye’de Siyasal İfade Özgürlüğü (Prof. Dr. İbrahim Ö. Kaboğlu)                         

 

2016                                     Tıp ve Hukuk Sempozyumu

                                             Anayasa ve Türkiye’nin Geleceği (Prof. Dr. Erdoğan Teziç)

 

2017                                     Demokratik Hukuk Devleti Açısından Gündemdeki Anayasa Değişiklikleri

                                             Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları, Arabuluculuk-Uzlaştırma

 

2018                                     Yeni Konkordato Hukuku Tasarrufun İptali Davaları (Av. Talih Uyar)

                                     İHAM’a Başvuru, Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru,

                                     Anayasa Mahkemesi ve İHAM’a yapılan Başvuruların Avukatlar Açısından 

Değerlendirilmesi (AİHM Hukukçusu Mahmut Can Şenyurt, AYM Genel Sekreter Yardımcısı Murat Azaklı, Av.Revşan Deniz Çobanoğlu)

  2019                              Kentsel Dönüşüm ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri (Av. Şeref Kısacık, Doç. Dr. Öz  

 Seçer, Av. Ali Rıza İlgezdi, Turgay Gültekin)

 

İstanbul Sözleşmesi Yaşatır (Av. Pınar Kına Candemir, Canan Güllü, Av. Dilek Kafadar, Av. Halim Şirinbaş)

 

2020                            İstanbul Hukuk Kongresi

                                   Ulaştırma Eski Bakanı Dr. Oktay Vural, Hukuk Yargı ve Siyaset İlişkisi Emekli Danıştay Başsavcısı Turgut Candan, Yargı Kararlarında Gerekçenin Önemi

Onursal Yargıtay Birinci Başkanvekili Erdal Sanlı, Özel Hukukta Güncel Sorunlar (İnançlı İşlemler, Taşınmaz Satışları, Hukuk Usulü İle İlgili Sorunlar)

Prof. Dr. Ahmet Gökçen, Darbe Yargılamaları ve Yargı Bağımsızlığı

Prof. Dr. Nevzat Alkan, Sahtecilikler ve El Yazısı İmza İncelemeleri

Prof. Dr. Hamide Zafer (Ceza Hukuku Kapsamında Kadına Karşı Şiddet ve Cinsel Taciz)

Av. Begüm Gürel (İstanbul Sözleşmesi)

Av. Necip Şenel (Avukatlık Mesleğinin Artıları ve Eksileri)

 

                                    Türkiye Barolar Birliği Online Meslek İçi Eğitim Seminerleri

2020                             Muris Muvazaası, Tenkis ve İptal Davaları, Tereke Tespit Davası, Miras Ortaklığının Tasfiyesi, Ortaklığın Giderilmesi (Doç. Dr. Ömer BAĞCI)

 

2021                             Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi (Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL)                 

 

2021                            1. Uluslararası Kişisel Verileri Koruma Kongresi (Online)

                      

2021                            4. Ticaret Hukuku Uluslararası Sempozyumu (Online)